Môi trường sống của con người ngày càng bị ảnh chất lượng không khí ngày càng kém. Một trong những nguyên nhân đến từ việc hoạt động của các phương tiện giao thông cũng như nhà máy. Chính vì lí do đó nên những vùng trung tâm thường có chất lượng kém hơn. Vì nơi đây tập trung nhiều khu công nghiệp, nhà máy. Chưa kể đến đông dân nên phương tiện giao thông di chuyển nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc ít cây xanh và khí thải nhiều. Hiện nay nhà nước đã bắt đầu có những Công văn yêu cầu các tỉnh thành xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí. Việc này cần phải thực hiện có quy trình, đánh giá chất lượng không khí định kì.

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 3051/BTNMT-TCMT. Công văn sẽ gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hướng dẫn về kỹ thuật xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh.

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường

Theo đó, hiệu quả thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí được đánh giá dựa trên các chỉ số. Mức phát thải hằng năm (tấn/năm) đối với các thông số SO2, NOx, CO, PM10, PM2.5. Và từ các nguồn phát thải; giá trị nồng độ trung bình của các thông số SO2, NO2, CO, O3, TSP, PM10, PM2.5, Pb trong môi trường không khí xung quanh. Tất cả sẽ so với giá trị giới hạn theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng dựa trên giá trị nồng độ các chất ô nhiễm tại thời điểm đánh giá giảm được bao nhiêu µg/m3 so với thời điểm bắt đầu thực hiện. Tỷ lệ (%) số ngày trong năm có giá trị nồng độ trung bình 24 giờ. Của các thông số SO2, NO2, TSP, PM10, PM2.5. Tỷ lệ (%) số người mắc các bệnh đường hô hấp có nguyên nhân từ ô nhiễm môi trường không khí trên tổng dân số của địa phương…

Việc thực hiện đánh giá chất lượng không khí định kỳ

Việc đánh giá này phải định kỳ thực hiện vào năm thứ 3. Sau khi được ban hành và năm cuối cùng của việc thực hiện Kế hoạch.

Việc thực hiện đánh giá chất lượng không khí định kỳ

Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí có thể được điều chỉnh. Khi có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt là quốc phòng, an ninh của quốc gia, của tỉnh, thành phố. Và kết quả đánh giá thực hiện Kế hoạch cũng như các quy định pháp lý có liên quan để phù hợp với điều kiện thực tiễn; Việc điều chỉnh (nếu cần) hay tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định.

Có thể thấy nhà nước đang cố gắng thay đổi chất lượng không khí để bảo vệ sức khỏe người dân. Tuy nhiên với điều kiện hiện nay là vô cùng khó khăn để thực hiện. Bởi vì nhu cầu đi lại và hoạt động của con người vẫn không thể thay đổi. Chính vì thế chúng ta phải thực hiện song song, cả tác động bên trong và bên ngoài. Còn rất nhiều bài viết hay mà bạn có thể khảo tại trang của chúng tôi. Những tin tức về môi trường luôn được chúng tôi cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *